اندیشه گردی فرایندی

فردی است که از انجام کارهای نو و جدید لذت می‌برد، دارای پیش‌بینی دقیق دربارهٔ رویدادها است و به عنوان آدمی شوخ طبع شناخته می‌شود.


اندیشه‌گردی فرآیندی

فردی است که از انجام کارهای نو و جدید لذت می‌برد، دارای پیش‌بینی دقیق دربارهٔ رویدادها است و به عنوان آدمی شوخ طبع شناخته می‌شود.

او علاقه‌مند به تجربه مزه‌های عجیب و مختلف در غذاها است به طوری که بخواهد نحوهٔ پخت آنها را یاد بگیرد.

همچنین، زمانی که با مسائلی مواجه می‌شود، ذهنش به هر طرفی می‌پردازد و تفکرات خود را به انواع جهت‌ها هدایت می‌کند.

انواع تیزهوشی
نگارنده در یک پژوهش سه ساله، مبانی نظری نخبگی را بررسی کرد. بر اساس بررسی مبانی نظری نخبگی، سی و دو عامل از صد و بیست گویه به دست آمدند و سرانجام‌ در سه مقیاس، جایدهی شدند.