آینده پویی

فردی که از استقلال و آزادی عمل به شدت لذت می‌برد.


آینده‌پویی

فردی که از استقلال و آزادی عمل به شدت لذت می‌برد. او قادر است به راحتی بین مطالب جدیدی که آموخته و مطالب قبلی خود ارتباط برقرار کند و احساس می‌کند که به پشت سر خود کاری ندارد.

این فرد در انتخاب‌های خود تحت تأثیر دیگران قرار نمی‌گیرد و همیشه توانسته است در زندگی جلوی خود را بگیرد و در کارهای مورد علاقه‌اش احساس نیرومندی کند.

استقلال
فردی که از استقلال و آزادی عمل به شدت لذت می‌برد. او قادر است به راحتی بین مطالب جدیدی که آموخته و مطالب قبلی خود ارتباط برقرار کند