بالندگی متعالی

فردی که از شهرتی که دارد خشنود است و به معنای زندگی‌اش دست پیدا کرده است


بالندگی متعالی

فردی که از شهرتی که دارد خشنود است و به معنای زندگی‌اش دست پیدا کرده است. او احساس پیشرفت و موفقیت در زندگی‌اش می‌کند، اما پیشرفتی که انتظار داشته را ندارد.

این فرد جایگاه عالی‌ای را در زندگی‌اش کسب کرده و خود را فرد بالنده، پویا و هدفمند می‌داند. او در جایگاه شایسته‌ای قرار گرفته و در زندگی‌اش احساس پیشرفت می‌کند.

او در مسیر بهترین بودن قرار دارد و همواره در تلاش برای نیل به رتبه اول در زندگی است. این فرد به عنوان یک فرد کارآمد شناخته می‌شود.

باور
فردی که زندگی پاکی را با تمام وجود خود پی می‌برد و اصول اخلاقی و راستی را در زندگی‌اش رعایت می‌کند.