انضباط

فردی که به طور کلّی در مرتب‌سازی و مدیریت وسایل شخصی خود دقت و انضباط دارد. او از مهارت در نگهداری و مرتب‌سازی اجناس شخصی‌اش بهره می‌برد و در تنظیم و استفاده بهینه از وقت خود ماهر است. این فرد توانایی دسته‌بندی و مرتب‌سازی اطلاعات بر اساس شکل برگه‌ها یا دسته‌بندی‌های مختلف را دارد. همچنین، هنگامی که با یک مسأله مواجه می‌شود، به آن مسأله با تمام وجود و تمرکز خود می‌پردازد و به حل آن مشغول می‌شود.

بالندگی