انتزاع

شخصی است که از ایجاد و پرورش دیگران و تأثیرگذاری بر آن‌ها لذت می‌برد، به ارزش‌های فرهنگی و اصالت اهمیت می‌دهد، و توانایی انتخاب عنوان مناسب برای یک متن یا فیلم را دارد. همچنین، قادر به دسته‌بندی برگه‌ها بر اساس روش‌های مختلف است.

انتظار