انزوا

فردی که در یک دوره‌ای از زندگی خود به انزوا و ایزوله بودن احساس می‌کند. او احساس مرگ و اندوه می‌کند و از رفتن به بیمارستان و مراجعه به نظام درمان وحشت دارد. در این زمان، احساس بی انگیزگی، بیتابی و کلافگی به او دست می‌دهد و از ارتباط با دیگران کناره گیری می‌کند. او به تنهایی دورانی را سپری می‌کند و از فرار دیگران از او آزرده می‌شود.

انضباط