استنتاج تجربی

فردی که از آزمون روش‌های جدید، تفکر عمیق دربارهٔ مسائل، حل مسائل پیچیده، تمایل به حل معماها، علاقه به آموزش‌های کارگاهی، تجربه آشپزی و خلق غذاهای جدید، و همچنین تمایل به دیدن نتایج و پیامدهای انتخاب‌های خود لذت می‌برد.


استنتاج تجربی

فردی که از آزمون روش‌های جدید، تفکر عمیق دربارهٔ مسائل، حل مسائل پیچیده، تمایل به حل معماها، علاقه به آموزش‌های کارگاهی، تجربه آشپزی و خلق غذاهای جدید، و همچنین تمایل به دیدن نتایج و پیامدهای انتخاب‌های خود لذت می‌برد.

استواری
فردی که ممکن است احساس درجا زدن و رکود کند و احساس مفید بودن نکند. احساس وابستگی به دیگران و نگرانی برای بقای خود را تجربه می‌کند. احتمال دارد که از سلامتی و معنویت دور افتاده باشد.