استقلال

فردی که از استقلال و آزادی عمل به شدت لذت می‌برد. او قادر است به راحتی بین مطالب جدیدی که آموخته و مطالب قبلی خود ارتباط برقرار کند
شخصی که ترجیح می‌دهد فعالیت‌های خود را به صورت مستقل و بدون وابستگی به دیگران انجام دهد.


استنتاج تجربی
فردی که از آزمون روش‌های جدید، تفکر عمیق دربارهٔ مسائل، حل مسائل پیچیده، تمایل به حل معماها، علاقه به آموزش‌های کارگاهی، تجربه آشپزی و خلق غذاهای جدید، و همچنین تمایل به دیدن نتایج و پیامدهای انتخاب‌های خود لذت می‌برد.