پیشینه دکتر کاظمی

دکتر ناصرالدّین کاظمی حقیقی، پایه گذار مکتب روانشناسی تعاملی و پی‌ریز مؤسّسه تعاملی هیجان اندیشه است که چهار دهه تجربه علمی، تخصصی و حرفه‌ای‌اش متمرکز در قلمرو روانشناسی و آموزش و پرورش نخبگی بوده است.

دکتر ناصرالدّین کاظمی حقیقی متولّد ۱۳۴۰ در «سمنان» فارغ التحصیل روانشناسی است و غالباً به عنوان روانشناس و مشاور در قلمرو هوش، استعداد، خلّاقیّت و تیزهوشی شناخته شده است.

تحصیلات رسمی

مشارالیه پس از اخذ دیپلم در زادگاهش برای ادامه تحصیل در زمینه روانشناسی وارد دانشگاه تهران شد. مصادف با تعطیلی دانشگاهها به شوق فراگیری دروس حوزوی وارد حوزه علمیه شهر مقدّس قم گردید و تحصیلات حوزوی را تا خارج قضاء ادامه داد با بازگشایی دانشگاهها به موازات فراگیری علوم حوزوی به تحصیل دانشگاهی در رشته روانشناسی بالینی در دانشگاه تهران پرداخت و به سال ۱۳۶۵ به اخذ کارشناسی در رشته مزبور نایل آمد و سپس تا سال ۱۳۶۹ به ادامه تحصیل در زمینه روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد مبادرت ورزید. پایان نامه این مقطع تحصیلی به راهنمایی بزرگ استاد جناب آقای دکتر محمود منصور به موضوع «بررسی تجربی بازخورد تحصیلی نوجوانان تیزهوش» اختصاص داشت. تحصیلات دوره دکتری مشار الیه در روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ انجام گرفت و رساله دکتری نیز به راهنمایی آن استاد معظّم به موضوع «بررسی رابطه هوش و واکنشهای هیجانی با جلوه های خلّاقیّت در دانش آموزان تیزهوش» اختصاص داشت.AXAX