دكتر ناصرالدين كاظمى حقيقى
نایب رییس انجمن علمی کودکان استثنایی ایران(ICEC)
پايه گذار روانشناسى و رواندرمانى تعاملى در قلمرو نخبگى(افراد مستعد، خلاق و تيزهوش)

استعداديابى و استعدادپرورى
زوج درمانی تعاملی
مشاوره ازدواج
فرزندپروری

ساعت حضور در کلاب هاوس:۲۲
تهران - موسسه روانشناسی تعاملی هیجان اندیشه
کلینیک ایران اندیش

تماس برای مشاوره حضوری و یا انلاین

۰۹۳۸۴۴۴۴۶۶۰

۸۸۱۷۴۱۰۰

۸۸۱۷۴۵۴۷