آموزش


آموزش در هیجان اندیشه در دو حوزه تخصصی و عمومی تقسیم می‌گردد.

تخصصی:

در بخش آموزش تخصصی مؤسسه دوره‌های کارورزی در پنج سطح برگزار می‌شود: «کارورزی تشخیص» «کارورزی مشاوره» «کارورزی درمان» «دستیاری» و «کمیسیون» ثبت نام در این دوره ها تنها با مصاحبه امکان پذیر است جهت دریافت اطلاعات بیشتر دوره مورد نظر را جستجو بفرمایید و یا با ما در تماس باشید.


علاوه بر دوره‌های کارورزی دوره‌های دانش افزایی متعدد به فراخور زمان و نیاز برگزار می‌شود.


عمومی:

در بخش آموزش عمومی نیز دوره‌های متعدد و گوناگونی به شرح ذیل برگزار می‌گردد.


کمی صبر کنید...

دسته‌بندی