مشاوره آنلاین (سروش)

سروش نام كلينيك آنلاين مؤسسه هيجان انديشه است.

در سروش كليه خدمات غير حضورى ارائه مى‌شود: تشکیل پرونده، مشاوره فردی، تشخیص و نهایتا پرداخت بصورت آنلاین اجرا می‌شود. با استفاده از این زیر ساخت موجود امکان ارائه خدمات به سر تا سر دنیا مهیا شده است.