مشاوره​​

بهداشت فردی

«کلینیک بهداشت فردی» به تشخیص اختلالات روانی، رواندرمانگری مشکلات و مسایل روانی و آموزش مهارتهای زندگی مبادرت می ورزد.

مادر و کودک

«کلینیک مادر و کودک» به قلمرو خدمات تخصّصی بالینی، بهداشت روان، استعدادیابی و استعدادپروری در مقطع سنّی خردسالی (تا هفت سالگی) می‌پردازد.

خانواده

«کلینیک خانواده»، به روشهای فرزندپروری برای پدران و مادران، ارتقای رضایت خانوادگی فرزند، مشاوره خانواده، آموزش زوجهای جوان، مشاوره ازدواج و زوج درمانی اختصاص دارد.

استعداد

«کلینیک استعداد»، متمرکز بر بهسازی تواناییهای فردی، استعدادیابی برای همه سنین، پرورش استعداد کودکان و نوجوانان، شناسایی و پرورش خلّاقیّت، تشخیص انواع هوش و تیزهوشی، تربیت مربّیان برای مهدها و مراکز پیش دبستانی، اجرای برنامه پاره وقت استعدادپروری متمرکز است.

یادگیری

«کلینیک یادگیری» اختصاص به تحلیل یادگیری فراگیران در مقاطع ابتدایی تا دانشگاهی به منظور پیشرفت تحصیلی و پیگیری و نظارت بر رشد استعدادی دانش آموزان و دانشجویان دارد. به موازات آن، آموزش معلّمان و دبیران در زمینه روشهای نو و معتبر در تدریس، آموزش و بهسازی نظام مدیریّت آموزشی، بهبود فعّالیّتهای آموزشی و تربیتی و همچنین آموزش مدیران آموزشگاهها در قلمرو روشهای نوین مورد تأکید قرار می گیرد.

اشتغال و حرفه

«کلینیک اشتغال و حرفه» به وضعیّت یابی بهداشت روانی کارکنان، استعدادیابی شغلی، گزینش تخصّصی منابع انسانی، مشاوره شغلی و حرفهای برای همه سنین، تحلیل و بهسازی رفتار سازمانی، بهسازی و توسعه منابع انسانی در سازمانها، بهسازی رضایت حرفهای در سازمانها، ارتقای بهداشت روانی مدیران و آموزش برای کارآفرینی میپردازد.