اختلال تحصیلی

هیجان و اختلال تحصیلی

/post-199

اختلال تحصیلی صرفا در مدرسه بروز می یابد و هر محیط رسمی که  صرفا بر هوش تحصیلی تأکید ورزد، زمینه را برای نمایان شدن اختلال تحصیلی فراهم ساخته است. در این مقاله بر جنبه های هیجانی اختلال تحصیلی تمرکز شده است


اختلال تحصیلی و هیجان

/post-127

در این مقاله ویژگیهای هیجانی دانش آموزان دچار اختلال تحصیلی ارایه می شود


هیجان و اختلال تحصیلی

/post-85

دانش آموزان تیزهوش دارای اختلال تحصیلی دچار آزردگیهای هیجانی خاصی می شوند


ملاحظاتی در پدیده تیزهوشی استثنایی

/post-30

«تیزهوشی استثنایی» اصطلاحی است که برای نامیدن دانش آموزان تیزهوشی به کار می رود که توأمان و همزمان دچار اختلالات رفتاری، هیجانی(عاطفی) و یا شناختی و اجتماعی هستند.