تحول

تحول هیجانی تیزهوشی

/post-128

در این مقاله نظریه دابروسکی روانشناس لهستانی در زمینه تحول هیجانی افراد تیزهوش ارایه می شود


مروری بر عوامل فردی مؤثر در یادگیری

/post-124

مصاحبه با خبرگزاری مهر