اصطلاحات

پختگی

فاطمه نادری
*موضوع : پختگی
فرایند ( بهسازی عاطفی ) پس از تحلیل ژرف و موشکافانه (انتظار فرد از زندگی ) کاوش همه ( احساسات ته نشین و انباشته ) و( عواطف) و (گرایش‌های درونی و پایدار و زودگذر در طول زندگی و گذشته فرد به ( لایروبی احساسات و عواطف آسیب زا ) می پردازد این فرایند ؛ نیل به ( پختگی عاطفی ارزشی) را پی می‌گیرد  ، هنگامی که این (( پختگی )) حاصل شد روان درمانی به ثمر رسیده است .
(پختگی عاطفی ارزشی ) دال بر کاهش انتظارات و توقعات از ( محیط ) و انتقال واقع بینانه آنها به (خود ) است و بالطبع ( خامی عاطفی ارزشی ) اشاره به کثرت و فزونی انتظارات از (محیط ) است 
و توقع اندک از (خود ) دارد .
باید تاکید کرد که دوره کنونی عصر احیا ارزش‌هاست ؛  ارزش‌های هر فرد به  زندگی اش معنا می‌دهد و وی را از هر پژمردگی و سستی باز می‌دارند .
زندگی بدون نظام ارزشی ؛ به  پوچی می‌گراید  و بی‌تابی فرد را شدت می‌بخشد و پس از مدتی خطر افسردگی؛  زندگی را تهدید خواهد کرد .
در رواندرمانی تعاملی در سطح ( بهسازی عاطفی ارزشی )  با تاکید برارزش‌هایی که زندگی درمانجو اهمیت می‌بخشد  احساسات ؛؛ عواطف ؛؛ نگرش‌ها بهسازی می‌شوند تا ( پختگی عاطفی ارزشی )  حاصل شود .
(بهسازی عاطفی ارزشی ) یک فرایند تدریجی طولانی است که مستلزم شناخت واقع بینانه درمانجو نسبت به ویژگی‌های شخصیتی ؛ نیازها  ؛ و توانایی‌هایش ؛  و بهسازی در دریافتهای حسی ؛  اندیشه‌ها ؛  پیوندها ؛  و رفتارهای وی است ..
نتیجه آن که درمان با چشم انداز تعاملی مفیدتر است . از آن روی که توجه بنیادین به عوامل خدشه‌دار شدن آرامش نموده است.
*منبع : زمینه روانشناسی تعاملی*

پیشرفتگی

فاطمه نادری موضوع : پیشرفتگی یافته‌ها آشکار کرد که قلمروهای سه گانه مجموعاً ۱۴ زیر عامل فرعی را در بر  می‌گیرند که می‌توان از آنها به عنوان ( قلمروهای اساسی تیزهوشی ) یاد کرد.یکی از گزینه‌های آن پیشرفتگی است .پیشرفتگی به معنای توانایی استثنایی در گیرایی تیز با سرعت بالا ؛ 💥پیگیری دقیق ؛ 💥درک و فهم بهینه در مواد درسی و آموزشی 💥 تحصیل پیشرفته💥 انجام کار با دستیابی به مهارت یا دانش💥مهارت ذاتی خاص در یک زمینه💥 طراحی راه حل جدید با ابتکار چیز نو که برای بهبود زندگی سودمند است💥پیشرفتگی شامل ۵ زیر عامل اساسی است .۱ _توانایی گیرایی : توانایی استثنایی در گیرایی تیز و استعداد بی‌نظیر و منحصر منحصر به فرد .۲ _فهم  : دریافت سریع و دقیق و موشکافانه مطالب .۳_پیشرفت تحصیلی :  توانایی موفقیت در روند یادگیری و فهم مواد درسی کسب مدارج تحصیلی بالا بر اساس آزمون‌های معتبر  ۴_ورزیدگی : توانایی ویژه یا مهارت ذاتی خاص در انجام کاری در یک زمینه .۵_ نو آوری : ارائه طرح سودمند برای اولین بار یا ابتکار چیزهای نو که راه حل جدید آسان و موثری برای مسائل دشوار در جهت بهبود زندگی باشد . *برگرفته از کتاب هیجان اندیشه*جستجو در وب‌سایتابهامات تشخیص و تیزهوشی پیشرفتگیعلاوه بر ابهامات مفهومی، سوء تعابیر ارزشی و تنوع تیزهوشی دو ابهام دیگر نیز امر تشخیص را دچار نارسایی و محدودیت می کند: مسأله تیزهوشی در اقلیّتها و نشانگان اختلالی. امّا تشخیص تیزهوشی پیشرفتگی هیچ یک از این  نارساییها را ندارد. رقابت طلبی و خودباوری تحصیلی از خصایص اساسی تیزهوشی پیشرفتگی محسوب می شود و شرایط را برای فشردگی دوره تحصیلی از طریق کلاسهای همگن با معلّمان ویژه فراهم می آورد. به نظر می رسد که می توان از طریق تحقّق کلاسهای همگن به پرورش تیزهوشی پیشرفتگی پرداخت و تنگناهای مربوط به مهارتهای زندگی واقعی و هوش عملی را بر طرف ساخت.      *موفق باشید*