دکتر ناصرالدین کاظمی‌حقیقی

دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی

مدیر مسئول کلینیک ایران اندیش

بنیان گذار مکتب تعاملی

پایه ریز نظریه هیجان اندیشه

جهت مشاهده سوابق و رزومه ایشان به روی لینک زیر کلیک بفرمایید:

رزومه دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی
موردی برای نمایش وجود ندارد.