مؤسسه تعاملی هیجان اندیشه

خدمات هیجان اندیشه

همکاران

چرا هیجان اندیشه

«مؤسّسه تعاملی هیجان اندیشه» یک نهاد تخصّصی غیر دولتی با شماره ثبت ٤٥٤٧٧ است که به امر مشاوره، آموزش و پژوهش در قلمرو روانشناسی و تعلیم و تربیت نخبگی متمرکز است.

تجربه بالا

نزدیک به چهار دهه تجربه علمی و تخصصی بنیان‌گذار مؤسسه

تنوع متخصص

تنوع و تعدد نیروی تخصصی در اغلب قلمروهای روانشناسی

تکیه‌گاه علمی

هماهنگی در ارائه خدمات تخصصی برمبنای یک نظریه واحد «نظریه هیجان اندیشه»، در مکتب تعاملی

تشخیص قدرتمند

تشخیص غیر مستقیم با استفاده از تست‌های متنوع امکان کشف صحیح را به ما می‌دهد.

دوره‌های آموزشی

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

٠٢١٨٨١٧٤١٠٠ - ٠٢١٢٢٣٧١٢٠٨
crm@eot.ir

جدیدترین مطالب وبلاگ

04 مهر 1401

انواع هوش

هوش به منزله ظرفیت شناخت و یا توانایی یادگیری یک از اصیلترین مفاهیم ناب روانشناختی است که نباید با سبک یادگیری و یا استعداد آمیخته و خلط شود.هوش تحلیلی، هوش تجربی و هوش تحصیلی، سه نوع بزرگ و مهم ظرفیتهای یادگیری وراثتی و سرشتی را تشکیل می دهند

04 مهر 1401

انواع تیزهوشی

بر اساس مبانی نظری، دستاوردهای پژوهشی و مشاهدات بالینی گسترده به طور کلی سه نوع تیزهوشی وجود دارد: آفرینندگی، پیشرفتگی و سازماندهی

30 فروردین 1401

تاثیر تحول سنی بر نگرش تیزهوش

در این مقاله ، نقش تحوّل، بر بازخورد تیزهوش ، مورد بررسی قرار می گیرد. تحوّل ، در جنبه های شناختی ، اخلّاقی و عاطفی بازخورد تیزهوش ، تأثیر می گذارد.