مؤسسه تعاملی هیجان اندیشه

همكاران مؤسسه

چرا هیجان اندیشه

«مؤسّسه تعاملی هیجان اندیشه» یک نهاد تخصّصی غیر دولتی با شماره ثبت ٤٥٤٧٧ است که به امر مشاوره، آموزش و پژوهش در قلمرو روانشناسی و تعلیم و تربیت نخبگی متمرکز است.

تجربه بالا

نزدیک به چهار دهه تجربه علمی و تخصصی بنیان‌گذار مؤسسه

تنوع متخصص

تنوع و تعدد نیروی تخصصی در اغلب قلمروهای روانشناسی

تکیه‌گاه علمی

هماهنگی در ارائه خدمات تخصصی برمبنای یک نظریه واحد «نظریه هیجان اندیشه»، در مکتب تعاملی

تشخیص قدرتمند

تشخیص غیر مستقیم با استفاده از تست‌های متنوع امکان کشف صحیح را به ما می‌دهد.

دوره‌های آموزشی

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

٠٢١٨٨١٧٤١٠٠
crm@eot.ir

جدیدترین مطالب وبلاگ

30 فروردین 1401

تاثیر تحول سنی بر نگرش تیزهوش

در این مقاله ، نقش تحوّل، فبر بازخورد تیزهوش ، مورد بررسی قرار می گیرد. تحوّل ، در جنبه های شناختی ، اخلّاقی و عاطفی بازخورد تیزهوش ، تأثیر می گذارد.

27 فروردین 1401

فرد تیزهوش چه نگرشی نسبت به خانواده اش دارد؟

نگرش خانوادگی اشاره به موضعگیریهای فرد در گستره خانواده دارد. این نگرش در افراد تیزهوش از خصایصی برخوردار است.

27 فروردین 1401

موضع نظارت در تیزهوشی

موضع نظارت در قلمرو تیزهوشی  در پهنه بازخوردهای نظارت جای می گیرد. به طور کلی دو نوع موضع نظارت وجود دارد: درونی و برونی.