روانشناسان و مشاوران هیجان اندیشه

کتب

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

02188174100
info@eot.ir

مقالات

25 تير 1400

انتظار

شاکله انتظار ارزشی-عاطفی است و از پایه های زیستی، شناختی، کلامی و اجتماعی نشأت می گیرد.

26 خرداد 1400

تشکیل جلسات روانشناسی تعاملی در کلاب هاوس (گویشکده)

برنامه جلسات روانشناسی تعاملی در  گویشکده در هفنه جاری   h ttps://www.clubhouse.co m/@drkazemih

25 خرداد 1400

مطالعه کتاب هیجان اندیشه

برای اولین بار  در گویشکده، کتاب هیجان اندیشه با حضور مولف،دکتر ناصرالدین کاظمی، مطالعه و بررسی خواهد شد.