هیجان اندیشه

25 خرداد

مطالعه کتاب هیجان اندیشه

برای اولین بار  در گویشکده، کتاب هیجان اندیشه با حضور مولف،دکتر ناصرالدین کاظمی، مطالعه و بررسی...
18 اسفند

استواری روانی

استواری روانی اشاره به دو مفهوم آینده پویی و فقدان روان آوارگی دارد
18 اسفند

خلاقیت و ایستادگی محیطی

افراد خلاق در قبال دستاوردهای خلاقانه خویش ایستادگی نشان می دهند و در برابر مقاومتهای محیطی  از...