مؤسسه تعاملی هیجان اندیشه

مشاوران روانشناس

دوره‌های آموزشی

دوره‌های حرفه‌ای روانشناسی

جدیدترین مقالات

28 بهمن 1401

تشخیص در هیجان اندیشه

دکتر ربابه نازی زاده

28 بهمن 1401
28 بهمن 1401
28 بهمن 1401
18 بهمن 1401

شخصیت و بهداشت روان نوجوان ‏

بهداشت روان یک نوجوان از ملاحظات شخصیتی وی تبعیت می کند. در این یادداشت بر پایه یک بررسی پژوهشی گسترده، دو الگوی شخصیت بزرگ در قبال بهداشت روان نوجوان ارایه می شود.

18 بهمن 1401

بهداشت روان نوجوان در گستره پژوهش

مطالعه گسترده سلامت روان نوجوانان در یک نمونه 2236 نفری  یازده تا هفده ساله حاکی از وجود هفت مؤلفه اساسی بود که تعیین کننده سلامت و بهداشت روان این دوره تحولی بود

18 بهمن 1401

منشور بهداشت روان در نظام آموزش و پرورش

در پی ریزی سلامت روان یک نوجوان دانش آموز، سه مؤلفه وجود دارد: دانش آموز، خانواده، مدرسه

18 بهمن 1401

بهداشت روانی نوجوان

در این یادداشت بطور خلاصه نیمرخ کنونی توجّه جهانی به بهداشت روان نوجوانان، مفهوم بهداشت روان نوجوان، و مفهوم تعاملی بهدشت روان نوجوان ارایه می شود