بایگانی نوشته‌ها


دستور العمل داخلی «مسؤول اجرایی»

مسؤول اجرایی، وظیفه ثبت، تنظیم و گزارش تقویم جلسات، صورت حساب و پرونده مراجعین و مشاورین، دریافت وجه به صورت آنلاین و یا با استفاده از دستگاه کارتخوان، و ارتباط حضوری، تلفنی، و مکتوب با مراجعین را دارد.

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...