بایگانی نوشته‌ها


نظريّه‌هاي هيجان

از هيجان تعاريف متنوّعي شده است؛ امّا در يك جمع بندي كلّي، مي‌توان اين تعريف را ارايه داد: «هر حالت روانشناختي مبتني بر جنبة عاطفي توأم با تغييرات دروني است كه به بازگشت مجدّد تعادل ميان ارگانيسم و محيطش ياري مي‌دهد.

نخبگی فرهنگی: مبانی نظری و تشخیص

نخبگی فرهنگی اصطلاح بسیار تازه‌ای در تاریخ مطالعات نظری قلمداد می‌گردد. برای نخستین بار در تاریخ مطالعات و ادبیّات تحقیق، در این مقاله، مبانی نظری و تشخیصی نخبگی فرهنگی به مثابهٔ یک حیطهٔ بسیار مهمّ از انواع نخبگیهای بشری مورد شرح و تفصیل واقع می گردد.

کاربرد مکتب تعاملی تیزهوشی و استعداد در نظام تلفیق تجربه ای از دزفول

«تلفیق»[1] یک راهبرد آموزش و پرورشی است که دانش‌آموز مستعدّ، در درون برنامهٔ فراگیر عمومی یا اصطلاحاً «آموزش درون کلاسی»[2] همراه با دانش‌آموزان دارای هوش متوسّط اشتغال به تحصیل دارد.

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...